Brändäys - i+D
rahoitus, innovaatio, markkinointi, strategia, muotoilu, tuotteistus, menestys, brändi, tulos, mainonta, pr, viestintä, yritysilme, bisnes
18234
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18234,page-child,parent-pageid-17853,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

BRÄNDÄYS

Organisaation kasvaessa ja markkinan muuttuessa yrityksen brändiportfolion hallinnoimisesta saattaa tulla haasteellista. Tämä saattaa ilmetä brändien määrän kontrolloimattomana kasvuna tai vaikeutena identifoida brändien kehityksen oikea suunta.

Workshopissa käytettävät työkalut auttavat yritystä luomaan selkeän ja tuloskeskeisen strategian brändiensä hallinnointiin ja jalostamiseen. Workshopissa luodaan tasapainoinen brändiarkkitehtuuri ja osoitetaan brändin aidot kilpailuedut ja asiakashyödyt.

 

Olemme pitäneet useita brändistategia workshoppeja ja brändeihin liittyviä sparraussessioita asiakkaidemme kanssa. Kuvan ulkopuolelta on niin paljon helpompi nähdä kuin silloin kun on itse kuvassa.

 

Workshop on paikallaan kun yritys haluaa

 • luoda uusia brändejä olemassa olevien rinnalle
 • löytää brändiportfolionsa heikkoudet ja vahvuudet
 • selkeyttää brändiensä keskeistä dynamiikkaa
 • löytää synergiaetuja brändiensä markkinointiin ja madaltaa brändien hallinnointikustannuksia
 • parantaa yritysymmärrystä ja sen kautta houkutella parempia työntekijöitä
 • saavuttaa merkittävää kilpailuetua tehokkaamman brändäyksen avulla
 • luoda brändistrategian, joka huomioi tulevat kasvutavoitteet ja antaa perustan joustavalle brändinkehitykselle

VINKKEJÄ

 • usean brändin hallinnoiminen on työlästä ja kallista – mieti voitko yhdistää brändejä toisiinsa
 • brändi ei ole sama asia kuin logo tai tuotemerkki
 • brändit tulevat olemaan tulevaisuudessa yritysten yksi suurimmista tase-eristä…panosta brändäykseen pitkällä aikavälillä!

LINKKEJÄ

SOITA
0400171971

TUOTTEET

Brändistrategia

Brändistragia workshopissa selkeytetään nykyinen brändiportfolio ja viritetään ne iskukuntoon. Workshop soveltuu yrityksille joiden brändisalkku on karannut käsistä joko orgaanisen kasvun tai yritysostojen myötä. 

Uudelleen- brändäys

Kaikilla brändeillä on oma elinkaarensa. Jotkut voivat kestää aikaa pitkäänkin kuten Coca-Cola, mutta sitäkin on vuosien varrella kirkastettu useaan kertaan. Joskus markkinat muuttuvat reilusti ja kilpailijat juoksevat ohi. Tai brändiä ei vaan tuoreuteta riittävän usein ja se pölyttyy. Kaikissa näissä tapauksissa uudelleenbrändäys on enemmän kuin paikallaan.

Brändin kiillottaminen

Tämä on kevyt workshop, jossa pohditaan miten nykyistä brändiä voitaisiin kevyesti kiillottaa vastaamaan tätä päivää ilman, että brändi-identiteetti muuttuu juurikaan. Niin, että se pysyy nykyisten asiakkaiden mielikuvissa edelleen hyvin tunnistettavana, mutta houkuttelee yhä enemmän uusia asiakkaita.

Kaikki työpajat pitävät sisällään:

 • tutustuminen asiakasyritykseen, markkinoihin ja numeroihin
 • asiakkaan lähettämien aineistojen läpikäyminen
 • työpajan valmistelut
 • työpajan moderointi ja osallistuminen ratkaisujen kehittämiseen
 • raportin koostaminen
Tänä päivänä kuka vaan voi myydä lähes mitä vaan. Sen takia brändäys on tärkeämpää kuin ikinä!

Tommi Lampila, I+D

BRÄNDISTRATEGIA -WORKSHOPIN AGENDA

Starttipalaveri

Starttipalaveri

Tavoitteiden, mielipiteiden ja aikataulun läpikäyminen.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävässä kartoitetaan yrityksen brändinäkemys ja ohjataan ajatusprosessi kysymysasettelun avulla työpajassa käsiteltäviin aiheisiin. Lähetetään osallistujille viikko ennen tapaamista.

Workshop osa 1

Workshop osa 1

Brändistrategian perustan tarkastaminen, haasteet ja ongelmakohdat, tavoitetila, strategiset analyysit.

Workshop 2

Workshop 2

Brändistrategian laatiminen: arkkitehtuuri, kilpailuedut, asiakashyödyt, asemointi, persoona, ydin ja lupaus.

Workshop osa 3

Workshop osa 3

Brändiviestintä: nykytila, tavoitteet, mittarit, painopisteet, lupaukset, keinot, kanavat.

Yhteenvedon koostaminen

Yhteenvedon koostaminen

Koostamme kaikista workshopeista yhteenvedon.

Tulosten esittely

Tulosten esittely

Workshoppien lopulliset tulokset ja toimenpide-ehdotukset esitellään tapaamisessa.

Päätökset ja jatkotoimenpiteet

Päätökset ja jatkotoimenpiteet

Tehdään päätöksiä, sitoudutaan niihin ja laaditaan suunnitelma jatkotoimenpiteistä.

LIITTYVÄT CASET

 • Brändäys, Esite, Henkilökunnan innostaminen, Ideointi, Ilme, Konseptointi, Liiketoimintasuunnitelma, Lomakkeisto, Markkinointisuunnitelma, Nettisivut, Nimisuunnittelu, Presentaatio, Strategia, Tapahtumat, Teippaukset, Työvaatteet, Valokuvaus, Viestinnällinen identiteetti
 • Brändäys, Ilme, Käyntikortit, Lomakkeisto, Nettisivut, Presentaatio
 • Brändäys, Ilme, Käyntikortit, Kuvasuunnittelu, Kuvitukset, Viestinnällinen identiteetti

KATSO MYÖS